• רישום האתר לכל מערכות החיפוש
 • התאמה ותמיכה בכל המכשירים
 • אחריות מקיפה ל12 חודשים
 • אופטימיזציה של האתר
 • תעודת SSL

תשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם

תוכלו ליצור איתנו קשר גם בטלפון 97233751242+

Первые 100 клиентов
получат Landing Page
всего лишь за 5 000 рублей

Оставьте свои данные в форме регистрации, чтобы с Вами связался специалист и помог приобрести свой сайт

Уже включено:

 • Хостинг на 1 год
 • Доменное имя в зоне ru/рф
 • Дизайн
 • Первичное SEO
Твой одностраничный сайт ждёт тебя!

Отзывы о компании ZGProMarketing

דוגמאות אתר כרטיס ביקור

רוצים עיצוב משלכם? תשאירו פרטים ונעצב לכם בדיוק את מה שאתם רוצים ואפילו יותר טוב

תשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם

תוכלו ליצור איתנו קשר גם בטלפון 97233751242+

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של אתרי zgpromarketing.com

מבוא
zgpromarketing.comותתי האתרים )domains-sub ,)להלן “האתר” מודה לך על התעניינותך ועל
ביקורך. השמירה על פרטיותך ועל פרטיך, חשובה לנו מאד. נתונים אישיים הנאספים במהלך
הביקורים באתרי הרשת שלנו מעובדים על ידינו בהתאם להוראות החוקיות החלות במדינות בהן
מופעלים האתרים.

שימושך באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות.
במקרה של חוסר הסכמה למדיניות הפרטיות – השימוש באתר אסור.

איסוף ועיבוד של נתונים אישיים
האתר עושה שימוש ב”קוקיס””כדי לעקוב אחר לאפשר לנו להתאים עבורך תוכן ואת תזמונו.
נתונים אישיים נוספים מאוחסנים אך ורק לפי רצונך ובעת הרשמתך, כגון כתובת מייל
להצטרפות לרשימת תפוצה או מס’ טלפון על-מנת ליצור קשר עימנו.

שימוש וגילוי נתונים אישיים אודותיך ומטרת השימוש בנתונים אלו
האתר משתמש בנתוניך האישיים אך ורק לצורך ניהולו השותף, שירות הלקוחות, פרסום, סקרי
מוצר ושיווק. אנו נגלה את נתוניך אך ורק לרשויות מדינה, במקרים בהם הדבר נדרש לפי הדין.
אנו מחייבים את עובדינו, שלוחינו ומפיצינו לשמור על חשאיות ולציית לכללי ההתנהגות של
האתר ולחוקי המדינה.

העברת מידע לצדדים שלישיים
על אף האמור לעיל, בעל/י האתר רשאי/ם להעביר לצדדים שלישים את המידע הנאסף במקרים
הבאים ורק בהם:
א. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדיים שלישים המציעים אותם למכירה באמצעות
האתרים, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך;
ב. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר או מי ממפעיליו שתחייב חשיפת פרטיך;
ג. תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
ד. יתקבל צו שיפוטי המורה למפעילי האתר למסור את פרטיך ;
ה. מפעיל/י האתר ימכור/ימכרו או יעביר/ו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד
כלשהו- וכן במקרה בו יתמזג/ו עם גוף אחר ו/או ימזג/ו את פעילויות האתר עם פעילותו
של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות
פרטיות זו.

חופש הבחירה
אנו מעוניינים להשתמש בנתוניך כדי להודיע לך על מוצרינו ושירותינו החדשים ובמקרים
המתאימים לבקש את חוות דעתך. כמובן, השתתפותך חופשית לחלוטין. באם לא תסכים, אתה
חופשי להודיע לנו זאת בכל עת באמצעות מכתב בדואר לכתובת סעדיה גאון 8/7 ,רחובות או
במשלוח הודעת דוא”ל, לכתובת support@zoermangroup.com או באמצעות הטלפון 033751242 או
בלחיצה על כפתור “הסר” או “unsubscribe “המופיע בתחתית כל הודעת דוא”ל שאנו שולחים,
כך שנוכל למנוע באופן מדויק את השימוש בנתוניך. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר.

דיוור ישיר אלקטרוני
בהסכמתך להסכם הפרטיות הזה הנך מאשר קבלת דיוור אלקטרוני המכיל מידע בדבר שירותי
האתר ו/או מפעילו/יו ומידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את
המשך קבלת המידע.

רישום לשירותים
ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים המוצעים באתר, האתר עשוי לבקש ממך
מידע אישי הנחוץ במישרין לאספקת שירותים אלו.

חופש המידע והזכות לעיון
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -8978 ,כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר. על
כן, לפי בקשתך בכתב, נודיע לך בעזרת דואר אלקטרוני אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו
בהתאם לדין המקומי. באם מידע כאמור אינו מדויק, אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יחליט/ו מפעיל/י האתר על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות של האתר,
הנוגעים להוראות השימוש במידע שמסרת, תפורסם אודות כך הודעה ברשימת התפוצה הכללית
של האתר.

אבטחה
מפעיל/י האתר נעזר/ים באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע המצוי במאגרי
המידע השונים של האתר, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים
בלתי מוסמכים. נהלי האבטחה מוגברים בהדרגה במידה שטכנולוגיות חדשות נכנסות לשימוש.
על אף האמור, מפעיל/י האתר אינו/ם מתחייב/ים ששירותיו/הם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני
גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר. במידה ותתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע
ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה לשירותי האתר באחת הדרכים המפורטות לעיל .

97233751242+

ZGproMarketing © | Группа компаний ZoermanGroup

Your cart is currently empty.

97233751242+

סל

Your cart is currently empty.

ZGproMarketing © | Группа компаний ZoermanGroup

 • קבלת לידים חמים שנרשמו באתר בזמן אמת לדוא''ל אישי או חבה
 • התאמה ותמיכה בכל המכשירים וגדלים
 • אחריות מקיפה ל12 חודשים
 • אופטימיזציה של האתר
 • דוא''ל חברה
 • תעודת SSL
 • מדיוניות האתר
 • גישה מלאה לאתר
 • השארת פרטי הלקוח ליצרת קשר
 • רישום רישמי של האתר לכל המערכות החיפוש
 • כפתורים של רשתות חבריות (פייסבוק,אינסטגרם וכו')

אתר ביזנס – הוא אתר המפואר בנוי ע”י המומחים שלנו ברמה הגבוהה ביותר ללקוחות שלנו שלקוחים ברצינות את הנושא הדיגיטל. 

תשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם

תוכלו ליצור איתנו קשר גם בטלפון 97233751242+

 • השארת פרטים הלקוח ליצרת קשר
 • התאמה ותמיכה בכל המכשירים
 • אחריות מקיפה ל12 חודשים
 • דוא''ל של חברה
 • תעודת SSL
 • מדניות האתר
 • אופטימיזציה של האתר
 • קבלת פרטי לקוחות לדוא''ל
 • רישום האתר לכל מערכות החיפוש

דף נחיתה – הוא דף בנוי מכמה אלמנטים חשובים שיקרבו את הלקוח שלכם למוצר או שרותים שאתם נותנים , בדף נחיתה לקוח שלכם יכול כבר להשאיר פרטים ליצרת קשר ,להזמין או לקנות את המוצר באותו רגע או כמובן לקבל את השרותים שלכם.

תשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם

תוכלו ליצור איתנו קשר גם בטלפון 97233751242+

 • התאמה ותמיכה בכל המכשירים
 • דוא''ל של חברה
 • עיצוב אישי לבחירתכם
 • רישום רשמי אתר לכל מערכות חיפוש
 • אחריות לשנה
 • SSL פרוטוקול בחינם

אתר כרטיס ביקור – הוא אתר מורכב מדף אחד שבו נמצא המידע הבסיסי על חברה שלכם עם התוכן (תמונות ,טקסט וכו’) על מנת לתת ללקוח את המידע על החברה כולל מיקום ופרטים ליצרת קשר.

תשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם

תוכלו ליצור איתנו קשר גם בטלפון 97233751242+

פרסום באינטרנט

פרסום באינטרנט בימינו זה אחד הדברים החשובים ביותר להצלחה של העסק שלך, אם לא הדבר הכי חשוב בעסק שלך.
זהו אחד האינדיקטורים הישירים יותר להכנסה של העסק.  הנוסחה היא פשוטה מאוד : יותר לקוחות שווה יותר כסף.

חשוב לדעת שיש 2 שיטות עיקריות של פרסום באינטרנט :

שיטות פרסום:

 1. SEO – זהו קידום אורגני, שבו נבנה דף אינטרנט הבנוי במיוחד שרשתות החיפוש הגדולות כמו google ימצאו את האתר שלנו בתוצאות הגבוהות ביותר. יותר אנשים שמוצאים אותנו בחיפוש, שווה יותר לקוחות פוטנציאלים, יותר לקוחות פוטנציאלים שווה יותר לקוחות וכמו שאנחנו כבר יודעים, יותר לקוחות שווה יותר כסף. SEO זאת ההכנסה הפאסיבית של העסק שלכם שצריך להשקיע בה כמה שיותר מוקדם ולקבל פירות בהמשך הדרך.

   

 2. פרסום ממומן – זהו פרסום, ממומן! ממש פשוט. אנחנו משלמים כסף בשביל שלקוחות פוטנציאלים יכנסו לאתר שלנו במטרה לעניין אותם ולהפוך אותם ללקוחות שלנו היום, או בעתיד. איך אפשר לעשות את זה? פשוט מאוד. יש פלטפורמות המיועדות לפרסום, כמו google adwords, זאת הפלטפורמה של גוגל, כמו שכבר הבנתם מהשם. בפלטפורמה אנחנו בונים קמפיינים המיועדים לפרסם את העסק שלכם בצורה הכי משתלמת שיש, לכן, תמיד יותר ממולץ לפרסם עם מקצועניים שיודעים להביא תוצאות. כיוון שפרסום ממומן אנחנו חייבים לממן, ואם אנחנו הוצאנו עשר אלף שקל אנחנו רוצים להכניס יותר כסף. לשם כך אנו רוצים להוציא את המקסימום מההשקעה שלנו.

  *הידעת* ZGProMarketing מוזילה את מחירי ההוצאות ומעלה את תוצאות הקמפיינים בחלק מהמקרים יותר מ 1000%!

קיימות מספר מטרות של פרסום ממומן והן:

 • קמפיין המיועד להגדיל את כמות המכירות
 • קמפיין המיועד ליצירת לידים
 • קמפיין המיועד להביא תנועה לאתר או רשת חברותית
 • קמפיין המיועד להתעניינות ברכישה של שירות או מוצר
 • קמפיין המיועד להגדלת המודעות
 • קמפיין המיועד לקידום של אפליקציה
 כל סוג קמפיין מיועד למטרות שונות ואותן אנחנו יכולים להשיג בעזרת פרסום במספר מקומות:
 
 • פרסום ברשתות החיפוש 
 • פרסום ברשתות המדיה
 • פרסום וידיאו 
 • פרסום באפליקציות 
כל סוג של פרסום הוא עולם משל עצמו, לכן חשוב מאוד להכיר ולדעת לעומק את כל האופציות השונות שמונחות לפנינו. לכן יש אותנו, ZGProMakerting. אנחנו מתמחים בכל סוגי הפרסום ויכולים להביא לכם את התוצאות הטובות ביותר, לא רק כי אנחנו מכירים כל תחום ותחום, אלא גם כי אנחנו יכולים לכוון אותך באיזה מהם עדיף לבחור ואילו עדיף להשאיר לאחר כך.
 

רוצה שנבנה לך אימפיירית מרקטינג שתעשה לך את רוב העבודה? 
רוצה לחסוך המון זמן ובמיוחד כסף?
תשאיר פרטים, ונעזור לך לפרסם את העסק שלך לא רק בכבוד, אלא גם עם התחייבות לתוצאות!

תשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם

תוכלו ליצור איתנו קשר גם בטלפון 97233751242+

אתר תדמית

אתר ביזנס

חנות אונליין

בניית אתרים

האתר שלך זה הרושם הראשון החשוב ביותר של הליד (הלקוח הפוטנציאלי) בביקור אצלך באתר.
לכן, חשוב מאוד לעשות את זה בצורה הכי טובה ונכונה שאפשר כבר מההתחלה, כי אם ההתרשמות הראשונה של הליד שהבאת תהיה חיובית, הוא אוטומטית יהפוך ללקוח מתמיד.

לכן יש מספר דברים שחשוב שתדע:

נתחיל בזה שהאתר צריך להיות בנוי במיוחד כדי לממש את מטרת העסק.
בין אם להיות חנות אונליין או להיות אתר תדמית, חשוב שהאתר יעשה את העבודה למענה הוא בנוי.
למרות שמקובל לחשוב בימינו שבניית אתר זה משחק, אבל האמת היא אחרת, כיוון שבניית אתר מסתכמת בהרבה דברים כמו תוכן, מדיה, נראות, תכנון ,אחסון והתאמה לכל סוגי המובייל, וזה עוד לפני שהתחלנו לפרסם בכלל.
בניית אתר מצריכה הרבה זמן תכנון, כי אפילו צבע של כפתור יכול להשפיע יותר ממה שנראה לעין (שינוי צבע של כפתור יכול להעלות את ההמרה בכ-20%).

חושב שזה הכל? אז לא. ישנם דרכים רבות להוביל את הלקוח שלך למכירה או לכל פיסת מידע שיש אצלך באתר, טכניקות שהרבה לא מודעים אליהם, לכן לרוב אתם תוכלו לראות הרבה דברים דומים בין החברות הכי גדולות. ותתפלא כמה התוצאות שלך יעלו כשתתחילו לממש אפילו חלק קטן מהן.

אצלנו בZGPro מארקטינג יש צוות בעל ניסיון וידע רב בכל התחומים הקשורים לבנייה ופרסום אונליין ובזכות זה הלקוחות שלנו וגם העסק שלך יצליח.

תחסוך לעצמך זמן, ותביא לנו לעשות עבורך כסף במקום שאתה תתעסק בדברים הקטנים, תן למומחים שלנו לעשות את זה בשבילך.

תשאיר פרטים ונחזור אליך בהקדם

תוכלו ליצור איתנו קשר גם בטלפון 97233751242+

בניית אתרים לעסקים בתחום הביוטי

החל מ - 499 ₪

Ваш заказ принят!

С Вами свяжется менеджер,
чтобы помочь подписать документы и выбрать доменное имя

About ZGProMarketing

We are an innovative worldwide digital agency with a vast experience in the digital world, and here is why:

 • Knowledge is power and our experts keep on studying new strategies and develop new technologies and apply them to your projects way before your competition starts even thinking about it.
 • A vast number of clients all around the world achieve success with us.
 • We work with over 427 niches and produce the best results even for the hardest ones. Do you think you have an impossible project that we cant get a positive ROI in? Try us, we are always up for a challenge.

We believe that even if you are number one, you always have to keep going forward. You will be surprised how far can you go with us. We are here for you in all steps of the way, we are here to help you grow and succeed, we are ZGProMarketing.

Are you ready to DOMINATE?

Contact us

+7-499-3-500-600

Su. – Th. 10:00 – 19:00

Email support@zgpromarketing.com

Whatsapp +7-499-3-500-600

Создание сайтов

Website development

In ZGProMarketing we are building all types of websites, from landing pages to corporate websites.

Реклама в интернете заказать

Advertising

We advertise with all the biggest networks such as Google AdWords, Facebook, Instagram, and all the different native networks.

Лидогенерация клиентов для бизнеса

Lead generation

We will provide the best-targeted leads for your business. Get ready to see your ROI grow.

Увеличение продаж бизнеса

Email Marketing

We will fully automate your email marketing to maximize your profits in no time.

Ведение социальных сетей

Social Media

Building amazing social profiles and managing your accounts, using the most advanced strategies on the market.

ZGProMarketing develops businesses

The only question is ...

World recognition

ZGProMarketing is an innovative digital agency with 7 years of experience in online and offline marketing. We advertise online and offline using advanced strategies. Analyzing your competition and learning your business to maximize your ROI. We are here to help you achieve your goals in the fastest and most inexpensive ways possible.

Мировое признание ZGProMarketing
 • ZGProMarketing is part of the international group of companies ZoermanGroup.
 • We provide an excellent service 24/7 all around the world.
 • We are building websites to help you achieve your goals.
 • We are here with you in every step of our way.
 • Join the business that already grew and keeps growing their businesses.

ZGProMarketing for those who value time and money

Increase your capital with a faithful ally in the digital world, ZGProMarketing.

Size does not matter.

Scaling small businesses to corporate.

Faster than superman

We provide results faster than the speed of light.

Results

If you can dream it, we can achieve it.

Professional team

We help you grow your businesses since 2011.

Just the facts

Our clients grow their ROI by
Average growth of 374%
We provide quality
100%
Application of ZGProMarketing innovations to the client’s business
according to statistics on 57%
Только факты о интернет маркетинге

Reliable solutions with guaranteed results

Receive the greatest service and grow your ROI

Are you ready to DOMINATE your niche?

Leave your details and one of our professionals will get back to you as soon as possible.

רוצה להיות יותר ממספר אחד?

מי אנחנו

אנחנו ZGProMarketing סוכנות דיגיטל צעירה ובינלאומית בעלי ניסיון עצום בתחום בדיגיטל והמרקטינג מכמה סיבות:

 • כמות אדירה של למידה שנעשת בחברה ובזכות המומחים שלנו שממשיכים להתקדם ולהביא אסטרטגיות ותכנולוגיות חדשניות הרבה לפני המתחרים.
 •  ניסיון עצום ממספר רב של לקוחות שעבדנו וממשיכים לעבוד ולהצליח איתנו.
 • עבודה עם פרויקטים מכל העולם ומכל הסוגים ומכל הגדלים.

  חושבים שיש לכם פרויקט שאי אפשר להוציא ממנו ROI חיובי?
  תפתיעו אותנו, אנחנו תמיד מוכנים לאתגר.

אנחנו דוגלים בזאת שתמיד יש לאן להתקדם. אפילו אם אתה מספר אחד תופתע, כמה אפשר לגדול משם, אין גבולות להצלחה. אנחנו נמשיך לעשות זאת כדי לעזור לכם להצליח ולגדול ביחד איתנו.

צור קשר

97233751242+

 ראשון – חמישי:  19:00 – 09:00

Skype support@zgpromarketing.com

Email support@zgpromarketing.com

משרד ראשי – אליעזר מזל 4, ראשון לציון

100% ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ
НА СОЗДАНИЕ САЙТОВ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

бизнес сайт купить
Интернет магазин заказать про пакет
Монополист сайт купить

НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ,
сделаем сайт ещё дешевле

Оставьте свои данные и убедитесь,
что у нас лучшая цена на рынке

СОЗДАЕМ САЙТЫ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ УЖЕ БОЛЕЕ 7 ЛЕТ

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
К ШАБЛОНАМ САЙТОВ

Оставьте свои данные, чтобы
получить полный доступ к материалам сайта

ZGProMarketing מקדמת עסקים

השאלה היחידה היא ...
Создание сайтов

בניית אתרים

בניית אתרים מכל הסוגים: חנויות אונליין, דפי נחיתה, אתרי תדמית, אתרים לעסקים עם מערכת ניהול מתוחכמות ומתקדמות.

Реклама в интернете заказать

פרסום באינטרנט

פרסום במנועי חיפוש כמו google באנרים ורשתות חברתיות כמו facebook ו-instagram ועוד.

Лидогенерация клиентов для бизнеса

לידים חמים

מוצאים לעסק שלך את הלקוחות הכי משתלמים ,בדיוק לפי הקריטריונים שחלמת לקבל.

Увеличение продаж бизнеса

אימייל מרקטינג

בניית אוטומציה לאיימל מרקטינג של העסק שלך למיקסום הרווחים וכל מטרה אחרת.

Ведение социальных сетей

רשתות חברתיות

בניית פרופיל, ניהול פרופיל, ניהול תדמית, אוטמציה מלאה ועוד…

הכרה עולמית

אנחנו חברה עם מעל ל-8 שנים ניסיון בתחום הדיגיטאל. מתמחים בתחום בניית אתרים, פרסום ומיקסום הרווחים לעסק שלך. אנחנו דוגלים בזה שתמיד צריך להתקדם ולשפר תוצאות, זאת הסיבה שבגללה המומחים שלנו תמיד ממשיכים לחקור ולהביא שיטות ומוצרים חדשניים שעוזרים לעסקים שלכם להתקדם ולעבור את המתחרים, לא רק באיכות, אלא גם במחירים משתלמים ונוחים לעסקים בכל הגדלים ומכל הסוגים.

 

 • ZGProMarketing היא חלק מקבוצת חברות הבין לאומיות ZoermanGroup
 • שירות 24/7 ברמה הכי גבוהה לכל רחבי העולם
 • יוצרים אתרי אינטרנט ברמה הגבוהה ביותר
 • ליווי אישי עם מנהל הצלחה ישיר לאורך כל הדרך
 • הצטרף לעסקים אשר כבר הגדילו וממשיכים להגדיל את המכירות
Мировое признание ZGProMarketing

ZGProMarketing - לאלה שמעריכים זמן וכסף

הגדלת הון וקידום העסק שלך עם בעל ברית נאמן

איכות בהתחייבות

הרי אנחנו מקודשים לעסק שלכם בטבעת זו - לבנית חברה גדולה ומצליחה, אנחנו מתחייבים לגרום לכם לאושר.

פרויקטים בכל הגדלים

מיישמים בהצלחה משימות עם תקציבים קטנים עד עצומים. מתוצאות כאלה לא תוכלו להגמל.

מהירות על

תוצאות ברמה גבוהה ביותר בזמנים הקצרים ביותר בשוק.

צוות מקצועי

מאז 2011 אנחנו תומכים ומפתחים חברות. הצוות שלנו מורכב ממומחים מקצועים המובילים בתחום הדיגיטל.

רק עובדות

רווחים בחברות שבוחרות ב ZGProMarketing
גדילה ב 374%
פרוייקט איכותי עם ZGProMarketing
אחריות ב 140%
הגדלת מודעות לעסק שלכם בעזרת ZGProMarketing
גדילה בממוצא ב 589%
Только факты о интернет маркетинге

פתרונות איכותיים עם אחריות

קבל שירות מעולה ועבודה מקצועית עם ZGProMarketing

רוצה להיות מספר אחד
בנישה שלך?

השאר את הפרטים שלך כדי לקבל שיחת יעוץ חינם

בניית אתרים

אתרים מותאמים למכשירי הטלפון והטאבלטים ומעוצבים בהתאמה אישית

חנות באינטרנט

חיבור של מערכת התשלומים, עיצוב אישי ופתרון משולב למכירות מקוונות

פרסום באינטרנט

קידום ופרסום עסקים בכל מנועי החיפוש, רשתות מדיה, באטנרים, רשתות חברתיות, וידיאו ועוד...

לידים

לא רק הכמות חשובה אלה גם האיכות. מביאים לכם לא רק הרבה לידים, אלא גם לידים חמים חמים חמים!

EMAIL מרקטיינג

אימייל מרקטינג הוא אחד הכלים חשובים ביותר בפיתוח העסק. תן לנו להראות לך למה

רשתות חברתיות

עיצוב, פרסום ובניית תוכנית תוכן בכל הרשתות, ברמה הכי גבוהה.

קבל ייעוץ חינם

השאר את הפרטים שלך כדי שמומחה יצור איתך קשר.

Лицензия

По всем вопросам обращайтесь к персональному менеджеру по номеру +7-499-3-500-600 или оставляйте заявку на сайте
как создать сайт

Закажите сайт за 3 000 рублей

Оставьте свои данные в форме регистрации, чтобы получить бесплатную консультацию

Получите шаблоны у консультанта

Бесплатная консультация

ZGproMarketing © | Группа компаний ZoermanGroup

ЗАКАЖИ

САЙТ ДЛЯ БИЗНЕСА

БЕСПЛАТНО

Оставь свои данные, чтобы получить сайт для своего бизнеса совершенно БЕСПЛАТНО
ВСЕГО 100 САЙТОВ, ПОСПЕШИ!

100 ПЕРВЫХ РЕГИСТРАЦИЙ получат САЙТ абсолютно БЕСПЛАТНО!

ЗАКАЖИ

СОЗДАНИЕ САЙТА

Оставьте свои данные, чтобы получить бесплатную консультацию

САЙТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ - ОТ ЛЕНДИНГ ПЕЙДЖА ДО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
Создание Landing Page

Landing Page с формами захвата от презентации продукта/услуги до рекламной целевой страницы для привлечения потенциальных клиентов

Создание Бизнес сайтов

Полноценный продающий сайт для полной презентации бизнеса в интернете. SEO продвижение с выведением в ТОП. Готовое решение под ключ

Создание интернет-магазинов

Создадим интернет-магазин с оплатой на сайте, с наполнением товаров и без. Быстрый, адаптивный сайт с оптимизацией и регистрацией в поисковых системах

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ

Оставьте свои данные, чтобы получить индивидуальный ПРОМОКОД на скидку
*Выгода до 11 500 рублей
 • Адаптация под все устройства
 • Хостинг оплачен на 1 год
 • Доменное имя в зоне ru/рф
 • Корпоративный e-mail
 • SSL-протокол
 • Политика конфиденциальности сайта
 • Триггеры продаж
 • Прием заявок Online
 • Регистрация сайтов в поисковиках
 • Дизайн по шаблону
 • Персональный специалист
 • Гарантия на сайт
Смотри видео о преимуществах создания сайта с ZGProMarketing

Поздравляем с успешной регистрацией

Специалист с Вами свяжется в течение 24 рабочих часов.

Ждите звонка Вашего персонального менеджера

А пока Вы ждёте можете уже зайти и Выбрать шаблоны которые Вам нравятся – ВЫБРАТЬ САЙТ

СДЕЛАЙТЕ САЙТ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕССА

Play Video

Пройдите регистрацию и получите скидку до 32,500 рублей и мы разработаем Вам сайт с ГАРАНТИЕЙ качества и результата.

СДЕЛАЙТЕ САЙТ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕССА

Play Video

Ваш потенциальный клиент СЕЙЧАС ищет Вас!

Создайте сайт за 12 500 рублей

Оставьте свои данные, чтобы получить персональное предложение по созданию сайта

* Ограниченное предложение

 • Адаптация под все устройства
 • Хостинг + доменное имя в зоне ru/рф (оплата со 2 года)
 • Корпоративный e-mail
 • SSL-протокол
 • Политика конфиденциальности сайта
 • Триггеры продаж
 • Прием заявок на электронную почту
 • Регистрация сайтов в поисковиках
 • Дизайн по шаблону
 • Гарантия на сайт

От одностраничного сайта до огромного интернет-магазина

Создадим сайт любой сложности

Оставьте свои данные, чтобы получить предложение по созданию сайта

Интернет магазины заказать быстро и качественно

Создание интернет-магазинов

Всё сделаем за Вас! Предложим решения по созданию Вашего интернет-магазина

Быстрый магазин

Всё необходимое для продаж Ваших товаров/услуг с системой оплаты. Удобно в пользовании и в покупках. Закажите полноценный магазин от ZGProMarketing!

Комплексное решение

Создание магазина, SEO оптимизация, выгрузка каталогов, динамический ремаркетинг, интеграция с базами данных. Всё что необходимо для интернет-магазина!

Профессиональный подход

Интернет-магазин любого уровня сложности с качественным решением. Справимся даже с самой не мыслимой задачей. Поможем продавать Ваш товар/услугу миллионами!

Заказать интернет магазин. Почему это важно?

Интернет-магазин – это отличный метод расширить свой бизнес и даже вывести его на новый уровень. Доступ к торговле в интернете открывает новые возможности для бизнесменов. Представьте, когда человек ищет какой-либо товар в интернете, он попадает на сайт, где можно сразу купить товар и заказать доставку. Это очень удобно в наше время, когда люди дорожат своим временем и не могут бегать по магазинам в поисках подходящего товара. И интернет-магазины именно поэтому так актуальны в наше время. Купить интернет магазин у специалистов в данной области будет хорошим решением для грамотных людей, которые не стремятся все делать самостоятельно, так как понимают, что этим должны заниматься профессионалы. И человеку, который никогда не пробовал даже создать сайт, создать интернет магазин будет практически невозможно.

Недорогой интернет магазин. Реально ли?

Купить интернет магазин недорого это вполне реально. Конечно, вопрос будет в качестве, как и в том, что именно Вы будете реализовывать через интернет. Чем больше товаров у Вас – тем больше выйдет итоговая стоимость Вашего интернет магазина. Также учитывается, будут ли специалисты наполнять и обновлять товары. Обычно за это берется дополнительная плата. Когда соберетесь заказать интернет магазин для бизнеса – не забудьте обговорить все подробности с Вашим специалистом. 

Можно ли создать интернет магазин самому?

Это спорный вопрос, предпочтительно ответить, что нет. Потому что в создании подобного сайта есть очень много тонкостей, которые могут знать только опытные программисты и дизайнеры. 

Например:

 1. Дизайн интернет магазина должен быть подходящим и совпадать с тематикой. Естественно, тексты должны быть продающими. Это очень важное условие.
 2. Продвижение интернет магазина. Это важный момент, так как без продвижения о Вашем магазине просто никто не будет знать. А значит не будет и продаж. А в таком случае он просто будет невыгодным никому. Это ведь Вам не нужно, так ведь? Именно поэтому создать интернет магазин должны профессионалы. 

Итак, купить интернет магазин и даже заказать недорогой интернет магазин Вы можете у наших специалистов. В итоге, Вы получите отличный продукт, который будет приносить Вам деньги. 

У Вас уже есть действующий магазин или Вы только планируете открытие?

Наша команда профессионалов готова создать для Вас любой интернет-магазин на заказ в зависимости от Ваших требований. Все зависит от того, сколько Вы хотите зарабатывать и сколько товаров готовы презентовать

Интернет-магазин от 9 500 рублей

Интернет-магазин СТАРТ

Подробнее
Пакет Старт

Интернет-магазин БИЗНЕС

Подробнее
Пакет Бизнес

Интернет-магазин PRO

Подробнее
Пакет PRO

Интернет-магазин МОНОПОЛИСТ

Подробнее
Пакет Монополист

Промо-купоны со скидкой рублей

Получите купон у персонального менеджера
Если Вы ещё не имеете персонального специалиста, оставьте свои данные, чтобы получить КУПОН
или позвоните нам +7 499 3 500 600

Интернет-магазин Старт

 • 3 страницы по шаблону: Главная (акции и ассортимент товара), Контакты, О компании
 • Адаптация под все устройства
 • Хостинг + доменное имя в зоне ru/рф на 1 год
 • Корпоративный e-mail
 • SSL-протокол
 • Продающая структура
 • Счетчики посещений
 • Дизайн сайта по шаблону
 • Регистрация сайтов в поисковиках
 • Политика конфиденциальности сайта
 • Форма обратной связи (оповещения на e-mail)
 • Построение структуры категорий и подкатегорий товаров по ТЗ. (До 10 категорий товаров! Если Более, индивидуальное согласование)
 • Без наполнения товаров
 • Интеграция оплаты (Ваш интернет эквайринг от банка, Яндекс, Киви, WebMoney)
Интернет магазин дешевы старт заказать сейчас

Интернет-магазин “Старт”– это отличный вариант для начинающих. Вы получите полноценный интернет-магазин, который даст Вашим клиентам возможность удобно подбирать и оплачивать товары, а Вы будете считать прибыль! 

Бизнес Интернет магазин заказать

Интернет-магазин “Бизнес”– это отличный вариант для начинающих. Вы получите полноценный интернет-магазин, который даст Вашим клиентам возможность удобно подбирать и оплачивать товары, а Вы будете считать прибыль! 

Интернет-магазин Бизнес

 • 3 страницы по шаблону: Главная (акции и ассортимент товара), Контакты, О компании
 • Адаптация под все устройства
 • Хостинг + доменное имя в зоне ru/рф на 1 год
 • Корпоративный e-mail
 • SSL-протокол
 • Продающая структура
 • Счетчики посещений
 • Дизайн сайта по шаблону
 • Регистрация сайтов в поисковиках
 • Политика конфиденциальности сайта
 • Соц. Кнопки
 • Форма обратной связи (оповещения на e-mail)
 • Построение структуры категорий и подкатегорий товаров по ТЗ. (До 30 категорий товаров! Если Более, индивидуальное согласование)
 • Без наполнения товаров
 • Интеграция оплаты (Ваш интернет эквайринг от банка, Яндекс, Киви, WebMoney)
 • Помощь в подключении оплаты на сайт

Интернет-магазин PRO

 • 5 страниц по шаблону: Главная, Акции, Контакты, О компании, Услуги
 • Адаптация под все устройства
 • Хостинг + доменное имя в зоне ru/рф на 1 год
 • Корпоративный e-mail
 • SSL-протокол
 • Социальные кнопки
 • Счетчик посещений
 • Дизайн по шаблону
 • Триггеры продаж
 • Прием заявок на электронную почту
 • Регистрация сайтов в поисковиках
 • Политика конфиденциальности сайта
 • Построение структуры категорий и подкатегорий товаров по ТЗ. (До 100 категорий товаров! Если Более, индивидуальное согласование)
 • Без наполнения товаров
 • Интеграция оплаты (Ваш интернет эквайринг от банка, Яндекс, Киви, WebMoney)
 • Помощь в подключении оплаты на сайт
Интернет магазин заказать про пакет

Интернет-магазин “ПРО” – вариант для тех, кто хочет больше.  Вы получите для своего интернет-магазина продвижение, которое поможет Вам получать больше клиентов и обойти своих конкурентов. Будьте уверены, Ваш бизнес теперь будет приносить намного больше денег! 

Интернет Магазин Монополист заказать и доминировать

Интернет-магазин Монополист – супер-предложение для бизнесов, которые хотят стать гигантами и увеличить продажи в разы. С SEO-продвижением и индивидуальным дизайном Ваш интернет-магазин всегда будет “на виду” для клиентов и принесет Вам максимум прибыли. А Landing-page станет отличным дополнением для роста конверсии и заказов.

Интернет-магазин Монополист

 • Индивидуальный дизайн
 • Адаптация под все устройства
 • Хостинг + доменное имя в зоне ru/рф на 1 год
 • Корпоративный e-mail
 • SSL-протокол
 • Социальные кнопки
 • Дизайн по шаблону
 • Триггеры продаж
 • Прием заявок на электронную почту
 • Регистрация сайтов в поисковиках
 • Политика конфиденциальности сайта
 • Доступ к сайту
 • Без доступа к хостингу
 • Наполнение страниц контентом
 • Выпадающее меню на услуги
 • 5 продающих SEO статей
 • Прием заявок онлайн
 • Рекламный Landing Page
 • Яндекс.Метрика и Google Analytics
 • Помощь в подключении оплаты на сайт
 • Интеграция оплаты (Ваш интернет эквайринг от банка, Яндекс, Киви, WebMoney)
 • Построение структуры категорий и подкатегорий товаров по ТЗ. (До 100 категорий товаров!)
Создать сайт для компаний

ХОЧУ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Оставьте свои данные в форме регистрации
или позвоните нам +7 499 3 500 600
Создать сайт для бизнеса

Создание сайтов

Создадим сайт любой сложности. Всевозможные интеграции, дизайнерские решения и нестандартный подход к задаче.  Быстро и качественно создадим сайт для Вашего бизнеса с внедрением

Быстрый сайт

Сайт должен быть быстрым, доступным и удобным для посетителя. Решение у нашей компании есть для бизнесов разного уровня. Полноценный сайт от ZGProMarketing!

Комплексное решение

Создание интернет-магазина или сайта, должно быть комплексным. Всё что Вам необходимо на сайте создадим. Вы мечтаете, мы реализовываем!

Профессиональный подход

Решение любой задачи, любого уровня и масштаба. Опытные специалисты, постоянное повышение квалификации. Выбирайте достойных!

У Вас уже есть действующий бизнес или Вы только планируете открытие?

Мы создадим для Вас сайт любой сложности: сайт –  визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин и т.д. Мы готовы оказать полный комплекс услуг, включая разработку дизайна, программное обеспечение, размещение сайта на хостинге, а также его непосредственный запуск

Сайт визитка

Подробнее
Сайт визитка

Landing page​

Подробнее
Landing page

Бизнес - сайт

Подробнее
Бизнес - сайт

Бизнес - PRO

Подробнее
Бизнес - PRO

Монополист

Подробнее
Монополист

Заказать сайт. Где найти лучшего специалиста для создания сайта?

Вы хотите заказать сайт? Отлично, для этого нужно сначала понимать, какой именно сайт Вам нужен. Потому что от этого зависит все в дальнейшем: бюджет на создание сайта, содержимое, а также вопрос продвижения и раскрутки сайта. С этим всем нужно определиться до обращения к специалистам по веб дизайну и интернет-маркетингу.

Купить сайт. Как понять, какой сайт Вам нужен?

Конечно, если Вы уже определились с тем, что сайт как средство продвижения Вам нужен, то стоит подумать, какой именно сайт будет создан для Вас. Есть следующие типы сайтов для бизнеса:

 1. Заказать сайт визитку нужно, если Вы хотите предоставить минимальное количество информации своим потенциальным клиентам. По идее, это то же объявление, только в интернете. Конечно, эффективность объявления в прессе, например или на сайте объявлений сложно сравнить с эффективностью того же сайта визитки.
 2. Заказать landing page. Это уже интереснее. Обычно такой сайт-одностраничник создается с целью продвижения определенного товара или группы товаров. Структура и тексты таким образом прорабатываются так, чтобы задать максимальные показатели конверсии и повысить уровень продаж компании. Заказать landing page никогда не будет лишним для компании – это факт. Если правильно создать воронку продаж – Вы получите отличный эффективный и прибыльный инструмент.
 3. Заказать сайт для бизнеса. Это уже для тех, кто хочет  что-то серьезное. Создается несколько страниц, на которые потом можно делать дополнительно продвижение сайта. SEO дает новые возможности владельцам сайтов: повышается позиция сайта в поисковых системах. И, конечно, Вы получаете больше клиентов, так как они видят Вас раньше, чем конкурентов. В любом случае, это будет выгодно. Заказать сайт для бизнеса – долг каждого бизнесмена, которому не безразлично будущее своей компании.
 4. Заказать интернет магазин. Этот вариант подходит для тех, кто хочет увеличить и облегчить продажи своей компании в разы. Интернет-магазины – это будущее.

Вывод

Заказать сайт – это важная и всегда актуальная задача. Купить сайт для бизнеса нужно только у профессионалов, которые индивидуально подходят к каждой задаче. И тогда SEO и раскрутка сайта будут отличными помощниками для Вас.

Промо-купоны со скидкой рублей

Получите купон у персонального менеджера
Если Вы ещё не имеете персонального специалиста, оставьте свои данные, чтобы получить КУПОН
или позвоните нам +7 499 3 500 600
Сайт визитка заказать быстро

Сайт-визитка – интернет страничка компании, предназначенная для позиционирования бизнеса. На сайте-визитке позиционируем несколько блоков с информацией о компании, услугах и данные для связи, без формы сбора контактных данных. 

Сайт визитка

 • Адаптация под все устройства
 • Хостинг + доменное имя в зоне ru/рф на 1 год
 • Корпоративный e-mail
 • Дизайн на выбор
 • Регистрация сайта в поисковых системах
 • Политика конфиденциальности сайта
 • Без доступа к хостингу
 • 1 год гарантии
 • Первичное SEO

Landing page

 • Адаптация под все устройства
 • Хостинг + доменное имя в зоне ru/рф на 1 год
 • Корпоративный e-mail
 • SSL-протокол
 • Дизайн на выбор
 • Триггеры продаж
 • Прием заявок на электронную почту
 • Первичное SEO
 • Оптимизация сайта
 • 1 год гарантии
 • Регистрация сайтов в поисковиках
 • Политика конфиденциальности сайта
 • Без доступа к хостингу
Лендинг Пейдж заказать сайт

Landing page – посадочная страница, предназначенная для продажи определенного продукта или услуги. Строится специально для подведения клиента к совершению целевого действия – покупки, заказа, брони и так далее. Клиент не уйдет без покупки!

бизнес сайт купить

Бизнес-сайт –  отличное решение для тех, кто хочет расширить круг своих клиентов и заработать больше. В случае, если сайт построен специалистами нашей компании, Вы можете рассчитывать на наилучший результат.

Бизнес - сайт

 • 5 страниц по макету: Главная, Акции, Контакты, О компании, Услуги
 • Адаптация под все устройства
 • Хостинг + доменное имя в зоне ru/рф на 1 год
 • Корпоративный e-mail
 • SSL-протокол
 • Социальные кнопки
 • Дизайн на выбор
 • Триггеры продаж
 • Прием заявок на электронную почту
 • Регистрация сайтов в поисковиках
 • Первичное SEO
 • 1 год гарантии
 • Политика конфиденциальности сайта
 • Оптимизация сайта
 • Доступ к сайту
 • Без доступа к хостингу
 • Наполнение страниц контентом
купить сайт Бизнес про

Бизнес-PRO – расширенная версия сайта для бизнеса. Включает в себя продвижения сайта статьями и прием заявок онлайн для роста Вашего бизнеса. Ощутите всю силу интернета и поймете, чего не хватало Вашему бизнесу раньше. 

Бизнес - PRO

 • 5 страниц по макету: Главная, Акции, Контакты, О компании, Услуги
 • Адаптация под все устройства
 • Хостинг + доменное имя в зоне ru/рф на 1 год
 • Корпоративный e-mail
 • SSL-протокол
 • Социальные кнопки
 • Счетчик посещений
 • Дизайн на выбор
 • Триггеры продаж
 • Прием заявок на электронную почту
 • Регистрация сайтов в поисковиках
 • Политика конфиденциальности сайта
 • Доступ к сайту
 • Без доступа к хостингу
 • Оптимизация сайта
 • Наполнение страниц контентом
 • 1 год гарантии
 • Первичное SEO
 • Выпадающее меню на услуги
 • 5 SEO-статей
 • Прием заявок онлайн

Сайт Монополист

 • Индивидуальный дизайн
 • Адаптация под все устройства
 • Хостинг + доменное имя в зоне ru/рф на 1 год
 • Корпоративный e-mail
 • SSL-протокол
 • Социальные кнопки
 • Триггеры продаж
 • Прием заявок на электронную почту
 • Регистрация сайтов в поисковиках
 • Политика конфиденциальности сайта
 • Доступ к сайту
 • Без доступа к хостингу
 • Наполнение страниц контентом
 • Выпадающее меню на услуги
 • 12 продающих SEO-статей
 • Прием заявок онлайн
 • 1 год гарантии
 • Первичное SEO
 • Оптимизация сайта
 • Оформление Instagram
 • Рекламный Landing Page
 • Яндекс.Метрика и Google Analytics
Монополист сайт купить

Сайт-Монополист – для бизнесов, которые привыкли получать все самое лучшее. Мы поднимем позиции Вашего сайта в поисковых системах, чтобы Вы получили МАКСИМУМ клиентов, и, конечно, продаж.

10 простых шагов к сайту

Вы оставляете заявку

Ждите звонка специалиста

Выпейте чашечку кофе и ждете звонка специалиста. Можете вздохнуть и быть уверены, у нас есть отличное решение для Вашей задачи. Если не хотите ждать, позвоните нам по корпоративному номеру +7-499-3-500-600

1
Вы оставляете заявку
Вам звонит специалист

Получаете информацию

Специалист отвечает на все вопросы и знакомит с интересующими продуктами/услугами. Вы получите предложение под Ваш бизнес с решением поставленных задач. Не забудьте спросить у персонального менеджера об акциях, которые действуют сейчас для клиентов компании

2
Вам звонит специалист
Определяетесь с нужным сайтом

Выбираете макет сайта

Ваш персональный специалист показывает, объясняет разницу в пакетах и показывает преимущества. В случае комбинированного сайта, знакомит с прейскурантом компонования сайта

3
Определяетесь с нужным сайтом
Присылаете реквизиты

Составляем договор

Присылаете реквизиты для составления договора на support@zgpromarketing.com. Получаете письмо с договором, подписываете, сканируете и присылаете обратным письмом

4
Присылаете реквизиты
Оплачиваете сайт

Узнаете как купить сайт

Оплачиваете сайт удобным способом на сайте через удобную платёжную систему, которая принимает банковские карты VISA, MasterCard, Maestro или попросите выставить Вам счет на оплату через банк. Реквизиты нашей компании можете посмотреть тут  >>> кликните сюда <<<

5
Оплачиваете сайт
Заполняете техническое задание

Начинаем совместную работу

Заполняете присланное от маркетингового отдела техническое задание и мы приступаем к работе. С Вами работает персональный специалист, который закреплен за Вами. Все интересующие вопросы в процессе всегда можете задать ему по номеру +7-499-3-500-600

6
Заполняете техническое задание
Вы владелец домена

Выбираете доменное имя

С персональным менеджером подбираете доменное имя, которое свободно. Мы его приобретаем и Вы уже владелец персонального доменного имени.  (БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ!!!)

7
Вы владелец домена
Происходит работа по сайту

Начало технической работы

Как только маркетинговый отдел получает от Вас полностью заполненное техническое задание, в порядке очереди, Ваш сайт создается. В среднем, разработка занимает:

 • Сайта-визитки  от 1 до 3-х рабочих дней;
 • LandingPage – от 3 до 7-ми рабочих дней;
 • Бизнес-сайт – от 5 до 14-ти рабочих дней;
 • Бизнес-PRO – от 7 до 20-ти рабочих дней
8
Происходит работа по сайту
Получаете готовый сайт

Вам передаются доступы к сайту

С этой минуты, Вы полноценный владелец сайта. Вы получаете доступ к управлению сайта. Вы сможете менять контент: тексты, картинки, акции и предложения. В пакетах Бизнес-PRO, Монополист и выше Вы сможете добавлять и обновлять раздел новости

9
Получаете готовый сайт
Вы довольны

Вы очень-очень рады!

И хотите стать нашим постоянным клиентом на всю жизнь. Рекомендуете нас своим друзьям и знакомым. Теперь Вы счастливы работать с нами всю жизнь

10
Вы довольны

Нужен интернет-магазин?

Отвечаем на вопросы

Мы с Вами заключаем договор. На рынке оказания рекламных услуг мы с 2011 года. Оплату Вы производите онлайн через российский банк или по банковским реквизитам.

Да, вы получаете готовый сайт. За хостинг и доменное имя Вы заплатите ровно через год. Стоимость прописывается в договоре. От 2 500 рублей в год оплата.

Да, Вы получаете доступ к сайту по завершению работ над сайтом.

В любое время для и ночи, Вы сможете менять контент: тексты, картинки, акции и предложения. В пакетах Бизнес-PRO, Монополист и выше Вы сможете добавлять и обновлять раздел новости.

Интерфейс интуитивно понятный, но в любом случае Вам будут доступны видео-уроки по редактированию сайта.

Да, Вы всегда сможете обратиться к персональному менеджеру, чтобы он помог Вам приобрести персональное сопровождение сайта.

Вы сможете продлить сайт. Стоимость для пакетов:

Сайт-визитка – 3 000 рублей в год;

LandingPage – 2 500 рублей в год;

Бизнес-сайт – 2 500 рублей в год;

Бизнес-PRO – 2 500 рублей в год;

Монополист – 2 500 рублей в год;

Да. В пакетах LandingPage, Бизнес-сайт, Бизнес-PRO, Монополист и выше уже включена ускоренная регистрация в поисковых системах. Для пакета Сайт-визитка Вы можете приобрести услугу “ускоренная регистрация” или сайт в течении определенного времени сам закотируется в поисковых системах.

Да. Это Ваш полноценный сайт и Вы на него сможете давать рекламу.

В пакетах LandingPage, Бизнес-сайт, Бизнес-PRO, Монополист и выше существуют формы сбора контактных данных, когда потенциальный клиент оставит свои данные, Вы получаете данные на электронную почту. 

Для пакета Сайт-визитка Вы можете отдельно приобрести блок со сбором контактных данных, подробности у менеджера.

Конечно! Структура создания Вашего сайта изначально будет адаптирована на дальнейшее расширение. Вы всегда сможете обратиться к персональному менеджеру, чтобы он помог Вам приобрести дополнения по расширению функционала Вашего сайта.

Конечно! Структура создания Вашего сайта изначально будет адаптирована на дальнейшее расширение, в том числе и под интернет-магазин. Вы всегда сможете обратиться к персональному менеджеру, чтобы он помог Вам приобрести дополнения по расширению функционала Вашего сайта.

Да, конечно! Для клиентов приобретающих комплексный подход продвижения бизнеса существуют приятные бонусы

Обязательно! Вы получаете год гарантии на сайт.

Создать сайт для компаний

Хочу продающий сайт!

Оставьте свои данные в форме регистрации
или позвоните нам +7 499 3 500 600

shop

Реквизиты

ИП Агафонова Алена Сергеевна 

ИНН 230214537083

ОГРН 312237235300023

Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова 11/1

Банковские реквизиты

Филиал ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

к/с 30101810560150000061

БИК 046015061

р/с 40802810800020000189

Нужна консультация?

Оставьте свои данные, чтобы с Вами связался специалист

+7-499-3-500-600

ZGproMarketing © | Группа компаний ZoermanGroup

+7-499-3-500-600

Корзина

Your cart is currently empty.

ZGproMarketing © | Группа компаний ZoermanGroup

Your cart is currently empty.

Поздравляем!
Ваша оплата успешно прошла!

Заказать больше клиентов

Заполните форму ниже, чтобы специалист связался с Вами

Поиск клиентов в интернете - ЭТО

Способ позиционирования и привлечения клиентов для бизнеса. Существуют виды рекламы: контекстная реклама в Google, контекстная реклама в Яндекс, в социальных сетях. Но главное, что конечная цель получить клиента.

Для Вас уникальное предложение программа – ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ. Платите только за клиента. Узнайте подробности  получив консультацию специалиста. Нажмите ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Рекламных компаний
Привлечено клиентов
Сэкономлено денег

почему 99% бизнесов
выбирают привлечение клиентов через интернет?

Выгодно

Вы платите за клиента, который зашел на Ваш сайт, ему интересны Ваши услуги / продукт, и этот человек оставил сам свои данные. Платить за потенциального клиента – ВЫГОДНО!​

Приносит больше $

Платить за конечный результат – это значит зарабатывать намного больше. Ваша компания получает качественных лидов, которых мы создаем под Вас и для Вас

Меньше затрат

В штате не нужно держать специалиста по интернет рекламе, веб дизайну и консультанта по продажам. У Вас есть мы – профессионалы, мы работаем на результат

Довольные клиенты

Когда человек находит то, что искал и сразу – он счастлив! А значит и впечатление о компании формируется сразу положительное. Такой клиент становится постоянным и рекомендует Вас

Инвестиции окупаются

Каждая рекламная компания должна приносить прибыль. Наша задача не просто чтобы Вы окупили, но и получили прибыль. Вы получаете клиентов, которым интересны ваши услуги

Имидж компании

Качественная и главное целевая реклама формирует мнение о компании. Наш профессиональный подход и знание своего дела, помогут с качественным позиционированием Вашего бизнеса

Начните получать клиентов для бизнеса СЕЙЧАС!

Лидогенерация

Ваше гарантированное решение в привлечении клиентов

Покупка клиентов для бизнеса - это

ВЫГОДНО

Вы платите за клиента, который интересуется Вашим продуктом / услугой

УДОБНО

Эксперты консультируют во всем - от концепции продаж до самой продажи

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

С Вами работают специалисты с опытом более 7 лет

ПРИБЫЛЬНО

Практически каждый клиент окупил инвестицию в рекламу в первые 30 дней

Вы получаете клиентов

Удобным способом в режиме онлайн предоставляем клиентов. Каждая регистрация у Вас дублируется на электронную почту, попадает или в CRM, или в онлайн документ. Получайте важную для Вас информацию о клиенте удобно!

менеджер звонит

Полученному клиенту звонит специалист Вашей компании. Для наибольшей эффективности мы анализируем звонки специалистов и даем рекомендации. Конверсия продаж по телефону возрастет у наших клиентов

Часто задаваемые вопросы

Выгодная реклама в интернете, измерением эффективности служит – цена за клиента. Отличный способ оценивать инвестиции и доход.

Это потенциальный клиент, который отреагировал на маркетинговую компанию

В зависимости от пакета, который Вы  выберите, сбор данныx будет поступать или в CRM (Удобная программа по работе с базой клиентов), или в онлайн документе. На сегодня, это является не только удобный прием клиентов, но и комфортная и быстрая работа с пришедшими лидами. К примеру в CRM Вы можете сразу назначать какой из менеджеров будет работать с клиентом, и видеть о чем договорился менеджер с клиентом. Выставлять статусы к клиенту, чтобы сразу видеть до кого дозвонились или если же человек не поднял трубку — Перезвонить ему и было это видно сразу. Чтобы ни в коем случае не упустить ни одного клиента, которых у Вас будет много. Здесь для полного удобства Вам подключается оповещение на электронную почту, чтобы сразу отслеживали вновь пройденную регистрацию клиентом.

Продолжительность рекламной компании будет длиться в зависимости от возможности Вами обработать и обслужить поток клиентов. По мере необходимости рекламная компания будет приостановлена и запущенна тогда, когда Вы обслужите уже имеющихся клиентов. По мере расходования денежных средств, рекламная компания продлевается в соответствии с договором.

Нужно! Главная задача в этом и заключается, чтобы подобрать Вашего потенциального клиента, с которым могут работать Ваши менеджеры. Наши специалисты с Вами всегда на связи. В период Exspress Diagnostic Вы с нашими экспертами отрабатываете клиентов, которые для Вас подходят. Чтобы в дальнейшем, карту Вашего клиента можно было совершенствовать.

Мы с Вами заключаем официальный договор. В соответствии с ним мы несем ответственность за оказанные услуги. Вы гарантированно получаете клиентов. Если бы взяли тренинг по обучению персонала у ZGTraning.com, то мы бы могли сказать, что Вы окупите свои инвестиции в несколько раз. Но т. к. мы не знаем уровень Ваших продавцов, мы не можем гарантировать, что Вы 100% окупите в первый месяц. Но если Вы сейчас довольны уровнем своего отдела продаж, значит по опыту наших клиентов Вы останетесь довольны.

Чтобы рассчитать стоимость 1 клиента для Вашего бизнеса, с параметрами Вашей геолокации и Ваших предпочтений по клиенту, необходимо вначале провести Express Diagnostic. Когда мы собираем карту Вашего потенциального клиента, увидим, что Ваши менеджеры по продажам могут работать именно с этими клиентами, мы будем заключать последующие заявки на рекламную компанию, отходя от договоренной стоимости клиента. Где будет четко прописано сколько Вы хотите получить клиентов за договоренную сумму.

Отходя от уровня Вашего отдела продаж, таргетинговых параметров Ваших потенциальных клиентов и самое главное, от позиции выгоды для Вашего бизнеса и складывается стоимость клиента. Чтобы учесть все параметры, настроить каналы и качество клиентов, необходима Express Diagnostic. Наша задача в период Express Diagnostic, настроить выгоду для Вашего бизнеса. А для этого нужно время и настройка. Мы строим индивидуальное предложение, отходя от конкуренции, лучшего канала рекламных ресурсов и выгоды для Вас. Express Diagnostic неотъемлемая процедура лидогенерации.

Сразу после начала действия договора наши специалисты приступают к работе по настройке Вашей рекламы. И по опыту наших клиентов уже в первую неделю Вы начнете получать клиентов.

Конечно, сайт это лицо компании, а продающий сайт – это еще и пассивное привлечение клиентов. Если у Вас нет сайта, или Вы считаете, что Ваш сайт нуждается в ребрейдинге, то заказать создание сайта просто необходимо. В нашей компании достаточное количество компетентных специалистов для того, чтобы одновременно и лидогенерировать Ваш бизнес и создавать Вам сайт.

Настраивая рекламу, клиент переходит по ссылке на страничку (Landing Page) или на сайт, для того, чтобы оставить свои данные, соответственно страничка должна быть полностью адаптированна под рекламную компанию. Когда Вы заказываете лидогенерацию, Вам в подарок идут Landing Page, чтобы Ваша рекламная компания была качественной.

Данное предложение уникально на рынке маркетинговых услуг. Наша компания — это надежный партнер в интернет рекламе. Zgpromarketing – компания международного уровня, мы работаем как с Россией так и зарубежем. Так же мы — Zgpromarketing работаем с огромными бюджетами, мы инвестируем наилучшим образом, чтобы получать максимальную прибыль. Наши специалисты экономят для Вас каждую копейку. Суммируя всю экономию Вы получаете большее количество клиентов.

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ КЛИЕНТА

Ответьте на вопросы и получите консультацию специалиста по стоимости клиентов для Вашего бизнеса

Заказать контекстную рекламу

Заполните форму ниже, чтобы специалист связался с Вами

Контекстная реклама - ЭТО

Текстовые объявления, которые показываются пользователям по запросам, если эти ключевые запросы рекламодатель добавил в настройки рекламной кампании. Существуют виды рекламы: контекстная реклама в Google, контекстная реклама в Яндекс, в социальных сетях. Но главное, что конечная цель получить клиента.

Для Вас уникальное предложение программа – ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ. Платите только за клиента. Узнайте подробности  получив консультацию специалиста. Нажмите ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Рекламных компаний
Привлечено клиентов
Сэкономлено денег

почему 99% бизнесов
выбирают контекстную рекламу?

Выгодно

Вы можете настроить лидогенерацию и платить за клиента, которому интересны Ваши услуги / продукт, и этот он оставил свои данные. Платить за потенциального клиента – ВЫГОДНО!

Приносит больше $

Платить за конечный результат – это значит зарабатывать намного больше. Ваша компания получает качественных лидов, которых мы создаем под Вас и для Вас

Меньше затрат

В штате не нужно держать специалиста по интернет рекламе, веб дизайну и консультанта по продажам. У Вас есть мы – профессионалы, мы работаем на результат

Довольные клиенты

Когда человек находит то, что искал и сразу – он счастлив! А значит, и впечатление о компании формируется сразу положительное. Такой клиент становится постоянным и рекомендует Вас

Инвестиции окупаются

Каждая рекламная компания должна приносить прибыль. Наша задача не просто чтобы Вы окупили, но и получили прибыль. Вы получаете клиентов, которым интересны ваши услуги

Имидж компании

Качественная и главное целевая реклама формирует мнение о компании. Наш профессиональный подход и знание своего дела, помогут с качественным позиционированием Вашего бизнеса

Начните получать клиентов для бизнеса СЕЙЧАС!

Лидогенерация

Ваше гарантированное решение в привлечении клиентов

Контекстная реклама для бизнеса - это

ВЫГОДНО

Вы платите за клиента, который интересуется Вашим продуктом / услугой

УДОБНО

Эксперты консультируют во всем - от концепции продаж до самой продажи

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

С Вами работают специалисты с опытом более 7 лет

ПРИБЫЛЬНО

Практически каждый клиент окупил инвестицию в рекламу в первые 30 дней

Вы получаете клиентов

Удобным способом в режиме онлайн предоставляем клиентов. Каждая регистрация у Вас дублируется на электронную почту, попадает или в CRM, или в онлайн документ. Получайте важную для Вас информацию о клиенте удобно!

менеджер звонит

Полученному клиенту звонит специалист Вашей компании. Для наибольшей эффективности мы анализируем звонки специалистов и даем рекомендации. Конверсия продаж по телефону возрастет у наших клиентов

Часто задаваемые вопросы

Выгодная реклама в интернете, измерением эффективности служит – цена за клиента. Отличный способ оценивать инвестиции и доход.

Это потенциальный клиент, который отреагировал на маркетинговую компанию

В зависимости от пакета, который Вы  выберите, сбор данныx будет поступать или в CRM (Удобная программа по работе с базой клиентов), или в онлайн документе. На сегодня, это является не только удобный прием клиентов, но и комфортная и быстрая работа с пришедшими лидами. К примеру в CRM Вы можете сразу назначать какой из менеджеров будет работать с клиентом, и видеть о чем договорился менеджер с клиентом. Выставлять статусы к клиенту, чтобы сразу видеть до кого дозвонились или если же человек не поднял трубку — Перезвонить ему и было это видно сразу. Чтобы ни в коем случае не упустить ни одного клиента, которых у Вас будет много. Здесь для полного удобства Вам подключается оповещение на электронную почту, чтобы сразу отслеживали вновь пройденную регистрацию клиентом.

Продолжительность рекламной компании будет длиться в зависимости от возможности Вами обработать и обслужить поток клиентов. По мере необходимости рекламная компания будет приостановлена и запущенна тогда, когда Вы обслужите уже имеющихся клиентов. По мере расходования денежных средств, рекламная компания продлевается в соответствии с договором.

Нужно! Главная задача в этом и заключается, чтобы подобрать Вашего потенциального клиента, с которым могут работать Ваши менеджеры. Наши специалисты с Вами всегда на связи. В период Exspress Diagnostic Вы с нашими экспертами отрабатываете клиентов, которые для Вас подходят. Чтобы в дальнейшем, карту Вашего клиента можно было совершенствовать.

Мы с Вами заключаем официальный договор. В соответствии с ним мы несем ответственность за оказанные услуги. Вы гарантированно получаете клиентов. Если бы взяли тренинг по обучению персонала у ZGTraning.com, то мы бы могли сказать, что Вы окупите свои инвестиции в несколько раз. Но т. к. мы не знаем уровень Ваших продавцов, мы не можем гарантировать, что Вы 100% окупите в первый месяц. Но если Вы сейчас довольны уровнем своего отдела продаж, значит по опыту наших клиентов Вы останетесь довольны.

Чтобы рассчитать стоимость 1 клиента для Вашего бизнеса, с параметрами Вашей геолокации и Ваших предпочтений по клиенту, необходимо вначале провести Express Diagnostic. Когда мы собираем карту Вашего потенциального клиента, увидим, что Ваши менеджеры по продажам могут работать именно с этими клиентами, мы будем заключать последующие заявки на рекламную компанию, отходя от договоренной стоимости клиента. Где будет четко прописано сколько Вы хотите получить клиентов за договоренную сумму.

Отходя от уровня Вашего отдела продаж, таргетинговых параметров Ваших потенциальных клиентов и самое главное, от позиции выгоды для Вашего бизнеса и складывается стоимость клиента. Чтобы учесть все параметры, настроить каналы и качество клиентов, необходима Express Diagnostic. Наша задача в период Express Diagnostic, настроить выгоду для Вашего бизнеса. А для этого нужно время и настройка. Мы строим индивидуальное предложение, отходя от конкуренции, лучшего канала рекламных ресурсов и выгоды для Вас. Express Diagnostic неотъемлемая процедура лидогенерации.

Сразу после начала действия договора наши специалисты приступают к работе по настройке Вашей рекламы. И по опыту наших клиентов уже в первую неделю Вы начнете получать клиентов.

Конечно, сайт это лицо компании, а продающий сайт – это еще и пассивное привлечение клиентов. Если у Вас нет сайта, или Вы считаете, что Ваш сайт нуждается в ребрейдинге, то заказать создание сайта просто необходимо. В нашей компании достаточное количество компетентных специалистов для того, чтобы одновременно и лидогенерировать Ваш бизнес и создавать Вам сайт.

Настраивая рекламу, клиент переходит по ссылке на страничку (Landing Page) или на сайт, для того, чтобы оставить свои данные, соответственно страничка должна быть полностью адаптированна под рекламную компанию. Когда Вы заказываете лидогенерацию, Вам в подарок идут Landing Page, чтобы Ваша рекламная компания была качественной.

Данное предложение уникально на рынке маркетинговых услуг. Наша компания — это надежный партнер в интернет рекламе. Zgpromarketing – компания международного уровня, мы работаем как с Россией так и зарубежем. Так же мы — Zgpromarketing работаем с огромными бюджетами, мы инвестируем наилучшим образом, чтобы получать максимальную прибыль. Наши специалисты экономят для Вас каждую копейку. Суммируя всю экономию Вы получаете большее количество клиентов.

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ КЛИЕНТА

Ответьте на вопросы и получите консультацию специалиста по стоимости клиентов для Вашего бизнеса

Платите только за клиентов

Заполните форму ниже, чтобы специалист связался с Вами

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ - ЭТО

Выгодная реклама в интернете, измерением эффективности служит – цена за клиента. Отличный способ оценивать инвестиции и доход

Чтобы рассчитать стоимость клиента в вашем бизнесе, оставьте заявку и менеджер с Вами свяжется и расскажет обо всех условиях

Рекламных компаний
Привлечено клиентов
Сэкономлено денег

почему 99% бизнесов
выбирают Лидогенерацию?

Выгодно

Вы платите за клиента, который зашел на Ваш сайт, ему интересны Ваши услуги / продукт, и этот человек оставил сам свои данные. Платить за потенциального клиента – ВЫГОДНО!​

Приносит больше $

Платить за конечный результат – это значит зарабатывать намного больше. Ваша компания получает качественных лидов, которых мы создаем под Вас и для Вас

Меньше затрат

В штате не нужно держать специалиста по интернет рекламе, веб дизайну и консультанта по продажам. У Вас есть мы – профессионалы, мы работаем на результат

Довольные клиенты

Когда человек находит то, что искал и сразу – он счастлив! А значит и впечатление о компании формируется сразу положительное. Такой клиент становится постоянным и рекомендует Вас

Инвестиции окупаются

Каждая рекламная компания должна приносить прибыль. Наша задача не просто чтобы Вы окупили, но и получили прибыль. Вы получаете клиентов, которым интересны ваши услуги

Имидж компании

Качественная и главное целевая реклама формирует мнение о компании. Наш профессиональный подход и знание своего дела, помогут с качественным позиционированием Вашего бизнеса

Начните получать клиентов для бизнеса СЕЙЧАС!

Лидогенерация

Ваше гарантированное решение в привлечении клиентов

Реклама в интернете для бизнеса - это

ВЫГОДНО

Вы платите за клиента, который интересуется Вашим продуктом / услугой

УДОБНО

Эксперты консультируют во всем - от концепции продаж до самой продажи

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

С Вами работают специалисты с опытом более 7 лет

ПРИБЫЛЬНО

Практически каждый клиент окупил инвестицию в рекламу в первые 30 дней

Вы получаете клиентов

Удобным способом в режиме онлайн предоставляем клиентов. Каждая регистрация у Вас дублируется на электронную почту, попадает или в CRM, или в онлайн документ. Получайте важную для Вас информацию о клиенте удобно!

менеджер звонит

Полученному клиенту звонит специалист Вашей компании. Для наибольшей эффективности мы анализируем звонки специалистов и даем рекомендации. Конверсия продаж по телефону возрастет у наших клиентов

Часто задаваемые вопросы

Это потенциальный клиент, который отреагировал на маркетинговую компанию

В зависимости от пакета, который Вы  выберите, сбор данныз будет поступать или в CRM (Удобная программа по работе с базой клиентов), или в онлайн документе. На сегодня, это является не только удобный прием клиентов, но и комфортная и быстрая работа с пришедшими лидами. К примеру в CRM Вы можете сразу назначать какой из менеджеров будет работать с клиентом, и видеть о чем договорился менеджер с клиентом. Выставлять статусы к клиенту, чтобы сразу видеть до кого дозвонились или если же человек не поднял трубку — Перезвонить ему и было это видно сразу. Чтобы ни в коем случае не упустить ни одного клиента, которых у Вас будет много. Здесь для полного удобства Вам подключается оповещение на электронную почту, чтобы сразу отслеживали вновь пройденную регистрацию клиентом.

Продолжительность рекламной компании будет длиться в зависимости от возможности Вами обработать и обслужить поток клиентов. По мере необходимости рекламная компания будет приостановлена и запущенна тогда, когда Вы обслужите уже имеющихся клиентов. По мере расходования денежных средств, рекламная компания продлевается в соответствии договором.

Нужно! Главная задача в этом и заключается, чтобы подобрать Вашего потенциального клиента, с которым могут работать Ваши менеджеры. Наши специалисты с Вами всегда на связи. В период Exspress Diagnostic Вы с нашими экспертами отрабатываете клиентов, которые для Вас подходят. Чтобы в дальнейшем, карту Вашего клиента можно было совершенствовать.

Мы с Вами заключаем официальный договор. В соответствии с ним мы несем ответственность за оказанные услуги. Вы гарантированно получаете клиентов. Если бы взяли тренинг по обучению персонала у ZGTraning.com, то мы бы могли сказать, что Вы окупите свои инвестиции в несколько раз. Но т. к. мы не знаем уровень Ваших продавцов, мы не можем гарантировать, что Вы 100% окупите в первый месяц. Но если Вы сейчас довольны уровнем своего отдела продаж, значит по опыту наших клиентов Вы останетесь довольны.

Чтобы рассчитать стоимость 1 клиента для Вашего бизнеса, с параметрами Вашей геолокации и Ваших предпочтений по клиенту, необходимо вначале провести Express Diagnostic. Когда мы собираем карту Вашего потенциального клиента, увидим, что Ваши менеджеры по продажам могут работать именно с этими клиентами, мы будем заключать последующие заявки на рекламную компанию, отходя от договоренной стоимости клиента. Где будет четко прописано сколько Вы хотите получить клиентов за договоренную сумму.

Отходя от уровня Вашего отдела продаж, таргетинговых параметров Ваших потенциальных клиентов и самое главное, от позиции выгоды для Вашего бизнеса и складывается стоимость клиента. Чтобы учесть все параметры, настроить каналы и качество клиентов, необходима Express Diagnostic. Наша задача в период Express Diagnostic, настроить выгоду для Вашего бизнеса. А для этого нужно время и настройка. Мы строим индивидуальное предложение, отходя от конкуренции, лучшего канала рекламных ресурсов и выгоды для Вас. Express Diagnostic неотъемлемая процедура лидогенерации.

Сразу после начала действия договора наши специалисты приступают к работе по настройке Вашей рекламы. И по опыту наших клиентов уже в первую неделю Вы начнете получать клиентов.

Конечно, сайт это лицо компании, а продающий сайт – это еще и пассивное привлечение клиентов. Если у Вас нет сайта, или Вы считаете, что Ваш сайт нуждается в ребрейдинге, то заказать создание сайта просто необходимо. В нашей компании достаточное количество компетентных специалистов для того, чтобы одновременно и лидогенерировать Ваш бизнес и создавать Вам сайт.

Настраивая рекламу, клиент переходит по ссылке на страничку (Landing Page) или на сайт, для того, чтобы оставить свои данные, соответственно страничка должна быть полностью адаптированна под рекламную компанию. Когда Вы заказываете лидогенерацию, Вам в подарок идут Landing Page, чтобы Ваша рекламная компания была качественной.

Данное предложение уникально на рынке маркетинговых услуг. Наша компания — это надежный партнер в интернет рекламе. Zgpromarketing – компания международного уровня, мы работаем как с Россией так и зарубежем. Так же мы — Zgpromarketing работаем с огромными бюджетами, мы инвестируем наилучшим образом, чтобы получать максимальную прибыль. Наши специалисты экономят для Вас каждую копейку. Суммируя всю экономию Вы получаете большее количество клиентов.

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ КЛИЕНТА

Ответьте на вопросы и получите консультацию специалиста по стоимости клиентов для Вашего бизнеса

Заказать рекламу в интернете

Заполните форму ниже, чтобы специалист связался с Вами

Реклама в интернете - ЭТО

Способ позиционирования и привлечения клиентов для бизнеса. Существуют виды рекламы: контекстная реклама в Google, контекстная реклама в Яндекс, в социальных сетях. Но главное, что конечная цель получить клиента.

Для Вас уникальное предложение программа – ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ. Платите только за клиента. Узнайте подробности  получив консультацию специалиста. Нажмите ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Рекламных компаний
Привлечено клиентов
Сэкономлено денег

почему 99% бизнесов
выбирают рекламу в интернете?

Выгодно

Вы платите за клиента, который зашел на Ваш сайт, ему интересны Ваши услуги / продукт, и этот человек оставил сам свои данные. Платить за потенциального клиента – ВЫГОДНО!​

Приносит больше $

Платить за конечный результат – это значит зарабатывать намного больше. Ваша компания получает качественных лидов, которых мы создаем под Вас и для Вас

Меньше затрат

В штате не нужно держать специалиста по интернет рекламе, веб дизайну и консультанта по продажам. У Вас есть мы – профессионалы, мы работаем на результат

Довольные клиенты

Когда человек находит то, что искал и сразу – он счастлив! А значит и впечатление о компании формируется сразу положительное. Такой клиент становится постоянным и рекомендует Вас

Инвестиции окупаются

Каждая рекламная компания должна приносить прибыль. Наша задача не просто чтобы Вы окупили, но и получили прибыль. Вы получаете клиентов, которым интересны ваши услуги

Имидж компании

Качественная и главное целевая реклама формирует мнение о компании. Наш профессиональный подход и знание своего дела, помогут с качественным позиционированием Вашего бизнеса

Начните получать клиентов для бизнеса СЕЙЧАС!

Лидогенерация

Ваше гарантированное решение в привлечении клиентов

Реклама в интернете для бизнеса - это

ВЫГОДНО

Вы платите за клиента, который интересуется Вашим продуктом / услугой

УДОБНО

Эксперты консультируют во всем - от концепции продаж до самой продажи

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

С Вами работают специалисты с опытом более 7 лет

ПРИБЫЛЬНО

Практически каждый клиент окупил инвестицию в рекламу в первые 30 дней

Вы получаете клиентов

Удобным способом в режиме онлайн предоставляем клиентов. Каждая регистрация у Вас дублируется на электронную почту, попадает или в CRM, или в онлайн документ. Получайте важную для Вас информацию о клиенте удобно!

менеджер звонит